Broń ostra - czyszczenie i konserwacja

Uwaga! Będą czasowe ograniczenia w noszeniu broni!

Uwaga, weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym. Jest już publiczne w Dzienniku Ustaw i weszło w życie 9 czerwca 2016 r.