PZSS – czym się zajmuje i co warto wiedzieć?

Siedzimy w tym temacie, jest nam bardzo bliski, więc warto się zorientować z czym, z kim mamy do czynienia. Czyli postaramy się Wam przybliżyć czym jest PZSS i jakie są jego obowiązki? Ale od początku. Otóż Polski Związek Strzelectwa Sportowego został utworzony 5 marca 1933 roku na plenarnym posiedzeniu Naczelnej Rady Strzelectwa. Wcześniej trwał intensywny 10 letni okres organizacyjno-szkoleniowy, polegający na wypracowaniu form i metod pracy związkowej. Głównym celem PZSS jest rozwój i rozpowszechnianie wszelkich dyscyplin sportu zaliczanych do sportu strzeleckiego oraz zapewnienie wysokiej rangi w sportowym współzawodnictwie międzynarodowym. W skład sportu strzeleckiego wchodzi:

  • strzelectwo sportowe,
  • długodystansowe,
  • westernowe,
  • czarno-prochowe i historyczne,
  • kurkowe
  • dynamiczne

Sam sport strzelecki realizowany jest w trzech dyscyplinach: pistolet, karabin i strzelba gładkolufowa. W każdej dyscyplinie realizowane są konkurencje strzeleckie, ustalane według kategorii wiekowych oraz określonych grup zawodników. Związek zajmuje się organizowaniem zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, nadawaniem licencji uprawniających kluby sportowe do udziału we współzawodnictwie sportowym, współpracą z placówkami naukowymi przy wdrażaniu rozwiązań technicznych specjalistycznej opieki medycznej i psychologii na użytek sportu strzeleckiego.

Polski Związek Strzelectwa Sportowego reprezentuje polski sport strzelecki w międzynarodowych organizacjach sportu strzeleckiego oraz organizuje udział wszystkich dyscyplin sportu strzeleckiego w międzynarodowych zawodach. Ponadto PZSS nadaje, zawiesza i cofa licencje i inne dokumenty, które uprawniają do uprawiania określonych dyscyplin sportu strzeleckiego.

Nie byli byśmy sobą, gdybyśmy nie przypomnieli także, że skoro już siedzimy w strzelectwie sportowym, zajmujemy się tym hobbystycznie lub zawodowo, pamiętajmy że nie tylko podczas zawodów należy dbać o bezpieczeństwo i szeroko pojęte BHP – nasza broń wymaga uwagi, musi być regularnie czyszczona i konserwowana przed i po każdorazowym strzelaniu. Tylko w ten sposób utrzymamy ją w dobrym stanie technicznym i wizualnym, a to jak wiadomo, jest bardzo ważne dla naszego bezpieczeństwa i kieszeni.