RODO i Cookies

RODO – obowiązek informacyjny

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Target Michał Szymankiewicz
NIP 1130224336
ul. Radzymińska 68/72 lok 24,
03-752 Warszawa.

Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu świadczenia usług sprzedaży bądź wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b (RODO), a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie świadczenia usług bądź trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
Odbiorcy usług przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Dane do kontaktu z Administratorem:

  • listownie – Target Michał Szymankiewicz ul. Radzymińska 68/72/24 03-752 Warszawa
  • lub elektronicznie – biuro@protechguns.com

Przysługuje Odbiorcy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe Odbiorcy usług nie będą podlegały profilowaniu.

Dane osobowe Odbiorcy usług, Administrator może przekazywać:
1. osobom upoważnionym przez Administratora – pracownikom, współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
2. podmiotom świadczącym na rzecz Firmy czynności wymagające przetwarzania danych takie jak: dochodzenie należności, usługi prawne,
3. operatorom pocztowym i kurierom;
4. bankom w zakresie realizacji płatności;
5. organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

 

Nasz serwis internetowy korzysta z plików Cookies

 

Zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2012 r. oraz zmianami z 22.03.2013, wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu Protechguns.com, zawartych w plikach cookies.

1. Pliki Cookies
Podczas wizyt na naszej stronie, na Państwa komputerze zapisywane są fragmenty kodu zwane cookies („ciasteczka”), które są plikami tekstowymi odpowiadającymi zapytaniom HTTP kierowanym do naszego serwera. Stosowanie cookies to przyjęta praktyka większości serwisów WWW. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Pliki cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych, a ich zawartość nie pozwala na identyfikację użytkownika, jego śledzenie czy nawigację. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Państwa urządzeniu i oprogramowaniu na nim zainstalowanym. Jeśli nie zgadzasz się zapisywanie i odbieranie informacji w plikach cookies, możesz zmienić zasady dotyczące cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

2. Gromadzenie danych
Dane gromadzone w plikach cookies to standardowe informacje takie jak:
– publiczny adres IP z którego przeglądana jest treść na naszej stronie,
– czas nadejścia zapytania,
– czas wysłania odpowiedzi,
– nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
– informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji HTTP,
– adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link), w przypadku gdy przejście do naszej strony nastąpiło przez odnośnik,
– informacje o przeglądarce użytkownika.

3. Wykorzystywanie danych
Ta strona używa Google Analytics oraz innych narzędzi analitycznych, które pomagają w okazjonalnym badaniu, jak użytkownicy korzystają z tej witryny. Narzędzia te wykorzystują pliki cookies, w celu zbierania standardowych informacji wymienionych powyżej. Dane te są całkowicie anonimowe. Ciasteczka nie mogą być wykorzystywane do pozyskania danych z Twojego twardego dysku, Twojego adresu e-mail, czy też dotyczących Ciebie danych osobowych. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim. Pliki cookies mogą być też wysyłane z serwerów stron, do których się odwołujemy.

Więcej informacji o cookies: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko