Uwaga! Będą czasowe ograniczenia w noszeniu broni!

Czasowy zakaz noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym – co Wy NATO?

 

Uwaga, weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym. Jest już publiczne w Dzienniku Ustaw i weszło w życie 9 czerwca 2016 r.

A chodzi o kilka dni, od dnia 4 lipca do 10 lipca 2016 roku  – wtedy zakaz obejmuje Warszawę, oraz na terenie województw śląskiego i małopolskiego w dniach od 20 lipca do 1 sierpnia 2016 r.

W tych dniach i miejscach będzie się odbywał Szczyt NATO, toteż obowiązywał będzie zakaz noszenia broni (każdy sposób przemieszczania załadowanej broni) lub przemieszczania w stanie rozładowanym. W konsekwencji zakazu nie będzie można z bronią przemieszczać się na np. strzelnice, osoby posiadające prawo noszenia broni muszą ją zostać w miejscu przechowywania. W tym czasie nie będzie można też kupować broni, bo umowa sprzedaży wymaga wydania broni kupującemu. Wszystko ze względów możliwie najwyżej postawionych środków bezpieczeństwa.

Spod zakazu wyjęci są wyjątkowo właściciele świadectwa i posiadacze broni, tj. tzw. broni obiektowej, z art. 29 ust. 1 pkt 1, 2 i 6 ustawy oraz rzecz jasna wszystkie osoby, którym broń niezbędna jest do wykonywania pracy: ochrony, konwojowania, zabezpieczania itp., co rzecz jasna regulowane jest odrębnym rodzajem pozwolenia.

Zakaz nie dotyczy również członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz osób zrównanych z nimi na podstawie porozumień międzynarodowych.

Rozporządzenie wzbudzało sporo kontrowersji w środowisku posiadaczy broni palnej, pojawiła się nawet poselska interpelacja. Zgłaszane uwagi przez Ruch Obywatelski Miłośników Broni nie zostały uwzględnione.

Lecz jeśli mieszkasz, przebywasz bądź chociażby przejeżdżałeś w okolicy Stadionu Narodowego, to zapewne widziałeś jak wysoko postawione zostały warunki bezpieczeństwa w tych dnia. Teren będzie całkowicie wyłączony z ruchu a przez kilka dni mieszkańcy Pragi Północ, Grochowa i Pragi Południe będą mieli o wiele więcej zmartwień, aniżeli brak możliwości udania się na strzelnicę ze swoim ulubionym Glockiem czy AKMS 🙂 Spróbujcie dojechać do pracy…

 

Oto kompletny tekst rozporządzenia

Zakaz Noszenia Broni - rozporządzenie - Szczyt NATO