Zasady gry w ASG – Airsoft

Airsoft to zabawa replikami broni palnej, wykonanymi w skali 1:1. Obecnie na rynku występują repliki większości produkowanej na świecie broni ostrej. W ASG używa się plastikowych kulek o średnicy 6mm, które wystrzeliwane są z lufy za pomocą sprężonego powietrza lub gazu na odległość do 100 metrów. Z roku na rok zwiększa się zainteresowanie strzelaniem replikami ASG, jednak może w niej brać udział osoba która ukończyła 16 rok życia.

Podstawowe zasady gry Airsoft

Airsoft kieruje się zasadami fair play, głównym celem jest wspólna zabawa i jak najdokładniejsze odwzorowanie pola walki oraz realizm. Kulki nie zostawiają śladów na ubraniach, dlatego ważna jest uczciwość oraz zdrowy rozsądek, bo w grze liczy się przede wszystkim myślenie. Gracze biorący udział w zabawie są wyposażeni w mundury, buty, kamizelki oraz osprzęt niezbędny dla każdego żołnierza. Muszą mieć maski, okulary albo gogle żeby chronić oczy i zobowiązani są przestrzegać wszelkich zasad bezpieczeństwa.

ASG toczy się przeważnie na podstawie scenariusza, który ma rozbudowaną fabułę i tło historyczne oraz zadania dla biorących udział w grze drużyn. Dodatkowo obowiązują zasady porządku publicznego, noszenie broni ASG powinno odbywać się w pokrowcach, a celowanie, strzelanie i użycie broni w miejscu publicznym może wpływać negatywnie na wizerunek środowiska airsoftowego.

Ponadto w trakcie trwania walk obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i porządku może skutkować wykluczeniem ze spotkań i walk airsoft.